Egyházi esküvő

Legyen teljes az esküvőtök!
Kérjétek Egyházunk szolgálatát az esketésetekhez.

Keresztény felekezetközi esketést vállalunk.

Legyen bárhol az esküvőtök, ahol ketten vagy hárman összegyűltök, ott jelen van Jézus.

Isten hozott!

A Tiszta Forrás Keresztény Felekezete üdvözöl Téged. Kívánjuk, hogy találd meg nálunk azt, amit keresel.

Missziónk, hogy elvigyük oda a szeretetet, ahol azt keresik, és hitet adjunk annak, aki vágyik rá.

Senki sem tökéletes és bármi lehetséges

Az Élet éppen most történik veled, most kell megtaláld azt, ami boldoggá tesz Téged, most kell megélned a mindennapok csodáit.

Hisszük, hogy az embernek közösségben lenni jó. Közösséget találni azonban sokszor nehéz. Hozdd el a benned lévő kincseket, és osztozz a közösség kincseiben.

Szeretettel várunk rendezvényeinkre, istentiszteleteinkre és szabad programjainkra egyaránt.

Szerettel ajánljuk egyházi szolgálatunkat keresztelés, házasságkötés, temetés és házsszentelés esetén.

A Szentírás

Isten eljött közénk és jelen van minden napunkban. Az Evangélium helyes és értő olvasásával megértjük az üzenetét, hogy ma, a 21. században milyen küldetést ad nekünk. Fontos, hogy átéljük a mindennapokban Jézus tanításait, és követni tudjuk azt az utat, amit kijelölt nekünk példabeszédeivel. Az apostolok levelei pedig átadják azt a tudást, amelyet a Mester tanítványaként tanulhatunkmeg.

Hitelveink

“Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él őbenne.” – írja János első levelében. Hisszük és valljuk, hogy ahol ott a szeretet, ott jelen van Isten. A mi küldetésünk, hogy elvigyük a szeretetet – elvigyük az Istent – oda, ahol éhezik és szomjazzák. Jézus nem templomokat, hanem szeretetközösségeket épített – így teszünk mi is.

Istentisztelet

Az Egyház életének központi eseménye, csúcspontja és forrása az Istentisztelet. Minden szentmise húsvét titkát, Krisztus megváltó áldozatát teszi jelenvalóvá. Az egyházak legnagyobb kihívása, hogy mikor és hogyan élik meg az emberek a titkot. A rendszeres Istentisztelet mellett minden pillanatban odafordulhatunk Istenhez és hálát adhatunk neki azért, amink van és amire képessé tesz.

Keresztelés

A keresztség egyetemes, így vallás és felekezet nélküli. A megkeresztelt tagja lesz az Egyetemes- és Apostoli Anyaszentegyháznak. Felnőtt és gyermek keresztelését is szeretettel végezzük.

Házasságkötés

A házasságkötés történhet az egyház kápolnájában, illetve a család által meghatározott helyen (szállodában, kerti parti keretében, tóparton stb.) vidéken és Budapesten egyaránt. Jegyesoktatás előzi meg.

Temetés

A szeretett elhunytat keresztény ökumenikus szertartás alapján búcsúztatjuk el. Nem feltétel, hogy utólag, visszamenőleg “egyházi adót” fizessenek az elhunyt hozzátartozói vagy felszentelt sírhelyet béreljenek.

Házszentelés

A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, amelyet az egyház szabályozott és jóváhagyott, eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van.