Egyházi esküvő

Legyen teljes az esküvőtök – egyházi esketés bárhol, ahol szeretnétek

Egyházi esküvő

Legyen teljes az esküvőtök – egyházi esketés bárhol, ahol szeretnétek

Egyházi esküvő

Legyen teljes az esküvőtök – egyházi esketés bárhol, ahol szeretnétek

A házasságod egy ígéret – tedd meg Isten előtt

A házasságotok egyetlen egyszerű ígéretre épül: hogy egymást választjátok társul egy életre. Ezt az ígéretet teszitek szeretteitek előtt, amelyhez Isten áldását kérhetitek a Keresztény Egyház segítségével.

Isten akkor is veletek van, ha egy mezőn ketten néztek egymás szemébe. A mai gondokkal és stresszel terhelt világban azonban nagyon nehéz egymásra – és csak egymásra – figyelni. Az esküvő napjáig sokszáz apróságon aggódtok, hogy sikerüljön megszervezni. Az esküvő reggelén pedig elindul a werkli és egyre csak történnek az események sűrű egymásutánban. Mindig akad valami ügyes-bajos elintéznivaló. Ebben a nyüzsgésben kell az esketésre megérkeznetek, és egy életreszóló ígéretet tennetek – nem könnyű.

A Keresztény Egyház lelkipásztorának az a feladata, hogy segítsen egy rövid pillanatra kizárni a világ összes többi dolgát. Lecsendesíteni az elméteket és kitárni a szíveteket. Hogy őszintén és tiszta fejjel nézhessetek egymásra, amikor kimodjátok azt, amiért az egész esküvőt és lagzit megszerveztétek. Jézus azt tanítja, hogy szeressük egymást úgy, ahogy ő szeretett minket. Ez a mindent elsöprő és megtisztító szeretet. Ennek az erejét és hatalmát kell érezzétek, amikor egymás felé fordultok és kimondjátok a csak egymásnak adható ígéretet. A Keresztény Egyház lelkipásztora pedig a szeretteitek közösségével együtt kéri a Mindenhatót, hogy adja meg nektek ennek a szeretetnek az erejét egy egész életre.

Nem vagyunk (mindketten) megkeresztelve...

A keresztség szentségét egy korábbi időpontban is és akár a szertartás részeként is felvehetitek, ennek nincsen különleges feltétele, csak az elhatározásotok. A keresztség szentségét stóladíj nélkül szolgáltatjuk ki.

Nincs módunk a jegyesoktatásra...

A jegyesoktatás a gyakorlatban igyekszik felkészíteni a házassággal kapott isteni szentségre. A modern vallásfelfogás szerint az ember minden pillanatban kapcsolatban van Istennel, és a szeretet útján mindenkit a Szentlélek kormányoz, mint iránytű. Így hisszük, hogy egészséges etikájú felnőtt emberek egyházi személy oktatása nélkül is képesek a szeretet megélésére. Ezért a külföldön élő vagy akadályoztatott párok számára egyalkalmas jegyesoktatást adunk, amelyen az alapvető keresztény értékekről beszélgetünk, amelynek során lelkipásztori döntés alapján vállaljuk az egyházi esküvőt.

Saját helyszínen szeretnénk esküdni...

A Tiszta Forrás Keresztény Felekezete a Jézusi Tanítás szerint mindenhová szeretettel megy, ahol “ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben”. Így a saját helyszíneteken is örömmel végezzük el az egyházi esketést.

Mennyibe kerül az egyházi esküvő?

A szentségek kiszolgáltatásának Ferenc pápa utasítása szerint nem lehet díja. A független egyházak azonban adományokból tartják fent magukat. Így a saját helyszíneteken tartott egyházi esketésért szívesen fogadunk minimális költségtérítést, amelynek összegét a személyes konzultáción egyeztetjük a helyszíntől függően.

Egyházi esküvő feltételei

A felek legyenek megkeresztelve. A szertartás előtt a minimális felkészülésen vegyenek részt. A szertartás helyszíne legyen alkalmas az egyházi esküvő megtartására. Legalább két tanú legyen jelen az esküvőn. Lehetőség szerint a polgári jogi házasságkötés már történjen meg az anyakönyvi hivatal előtt.

Egyházi esküvő egyeztetés

Adjátok meg az adataitokat és kérjetek egy mielőbbi időpontot a beszélgetésre. Személyesen Budapesten, vagy akár Skype-on is tudunk beszélni.

Az egyházi esküvő menete

  • Bevonulás
  • Könyörgés
  • Szentírás olvasása (Ter 2,18-24 ; 1Kor 12,31-13,8a ; Jn 15,12-17)
  • Házassági eskütétel
  • Közös ima
  • Záró áldás
  • Kivonulás

“Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.
Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van.” (Korintus 11:11,12)

“Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.” (1. János 4:12)

“Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él őbenne.” (1. János 4:16)

A házasság szent szövetség – amelyben megmaradtok ha értitek a titkát. Khalil Gibran tanítása:

Együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is.
De együttlétetekben legyenek távolságok.
És a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között.

Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék:
Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedüllétet.
Miként a lant húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek.

Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek egymás szívét.
Mert szíveteket csak az Élet keze fogadhatja be.
És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túlontúl közel:
Mert a templom oszlopai távol állanak egymástól,
És a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik.