Szerető Atyánk, köszönjük mérhetetlen szeretetedet, irgalmadat és könyörületedet. Örülünk az élet ajándékának és az új nap kibontakozásának.

Miközben elindulunk ezen a napon, Uram, adj nekünk útmutatást és erőt. Segíts, hogy minden egyes emberrel, akivel találkozunk, szeretettel és együttérzéssel fordulhassunk.

Hadd legyünk mindig tudatában állandó jelenlétednek és kegyelmednek, bízva isteni vezetésedben minden körülmények között. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, és hozzanak melegséget mások szívébe. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.