Mennyei Atyánk, szívünket elárasztja a hála határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és ezért az új napért, amelyet átölelhetünk.

Uram, adj nekünk útmutatást és erőt, ahogyan nekivágunk az előttünk álló napnak. Segíts, hogy szeretetet és együttérzést tudjunk tanúsítani mindenki iránt, akivel találkozunk.

Legyünk folyamatosan tudatában örökkévaló kegyelmednek és megtartó jelenlétednek életünkben, bízva isteni irányításodban. Gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel hadd osszuk meg szeretetedet, melegséget és reményt adva mindenkinek. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.