Drága Mennyei Atyánk, igaz hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet felbecsülhetetlen értékű ajándékáért és e friss nap reménységéért.

Vezess és erősíts minket, hogy szembenézzünk a mai nap akadályaival, és segíts, hogy szeretetedet és együttérzésedet minden cselekedetünkben megmutathassuk.

Tartsd szem előtt szüntelen kegyelmedet és irgalmasságodat, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Szavaink, tetteink és gondolataink terjesszék szeretetedet, vigasztalást terjesztve és reményt vetve mindazok között, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.