Ahelyett, hogy az egyházi morál a házasság előtti szex miatt aggódik, inkább a házasságon belüli szexért kellene. Ugyanis ez utóbbi egyre nagyobb válság felé robog. A házasságok felbomlásának egyik kulcs oka a szexuális intimitás hiánya a kutatások szerint, amely minden egészséges és teljes házasság fontos eleme. A párok így fejezhetik ki egymás iránti szeretetüket és elkötelezettségüket, és erősíthetik a köztük lévő köteléket. A kielégítő szexuális kapcsolat hosszú távú fenntartása azonban kihívást jelenthet. Ebben a cikkben a Bibliából és a modern megfigyelésekből származó meglátásokra támaszkodva megvizsgálunk néhány olyan kulcsfontosságú tényezőt, amelyek segíthetnek a pároknak abban, hogy a házasság keretein belül egészséges és kielégítő szexuális kapcsolatot tartsanak fenn. – Tóth Mihály diakónus cikke

A szexuális intimitás csak szex?

A szexuális intimitást gyakran a kapcsolatok fontos részének tekintik, mivel segíthet megerősíteni a két ember közötti köteléket, és elősegítheti az érzelmi és fizikai kötődés érzését. Mindkét partner számára öröm és élvezet forrása is lehet.

A szexuális intimitás azonban nem csak a testi örömről szól. Mély érzelmi és spirituális kapcsolatokat is magában foglalhat, és gyakran úgy tekintik, hogy két ember így fejezi ki egymás iránti szeretetét és elkötelezettségét.

A szexuális intimitás egy olyan kifejezés, amely a szexuális tevékenységgel és kapcsolatokkal kapcsolatos fizikai és érzelmi viselkedések és tevékenységek egész sorára utal. Ide tartozhatnak olyan dolgok, mint a szexuális együttlét, az érintés, a simogatás és a fizikai intimitás egyéb formái, valamint az érzelmi intimitás, például a kommunikáció és a bizalom.

Isten azt mondta – legyen… szex!

A Biblia azt tanítja, hogy a házasságon belüli szexuális intimitás Isten ajándéka, és arra való, hogy mindkét partner élvezze. Úgy tekintik, hogy a férj és a feleség egy testté válnak, és így fejezik ki egymás iránti szeretetüket és elkötelezettségüket.

Az Ószövetségben, a Példabeszédek könyvében ez áll:

15A magad kútjából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából! 16Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre! 17Egyedül tiéid legyenek, ne oszd meg másokkal! 18Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. 19Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. (Példabeszédek 5:15-19).

Ez a szakasz azt sugallja, hogy a házasságon belüli szexuális intimitás öröm és gyönyör forrása, és kizárólag a férj és a feleség számára van szánva.

Az Újszövetség is beszél a házasságon belüli szexuális tisztaság és hűség megőrzésének fontosságáról. Az 1. Korinthusi levélben Pál apostol ezt írja:

3A férj adja meg a feleségnek amivel tartozik, hasonlóképpen a feleség is férjének. 4A feleségnek nincs hatalma teste fölött, hanem a férjének; hasonlóképpen a férjnek sincs hatalma teste fölött, hanem az feleségének. 5Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös akaratból egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat; azután legyetek ismét együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni. (1Kor 7:3-5).

Ez a szakasz arra utal, hogy a házasságon belüli szexuális intimitás kölcsönös felelősség, és nem szabad visszatartani egymástól.

Összességében a Biblia azt tanítja, hogy a házasságon belüli szexuális intimitás Isten ajándéka, amelyet a házassági kapcsolat keretein belül kell élvezni és ápolni. A férj és a feleség számára ez egy módja annak, hogy kifejezzék egymás iránti szeretetüket és elkötelezettségüket, és hogy megerősítsék a köztük lévő köteléket.

Morál vs. megfigyelés

Sigmund Freud osztrák neurológus, a pszichoanalízis megalapítója, akit széles körben a pszichológia egyik legnagyobb hatású alakjának tartanak, és a szexuális fejlődéssel és a szexualitásnak az emberi viselkedésben betöltött szerepével kapcsolatos elképzelései jelentős hatással voltak e kérdések megértésére.

Freud elméletei saját megfigyeléseire és kutatásaira épülnek, és nem feltétlenül egyeznek a Biblia tanításaival, azonban van néhány általános téma, amely mind Freud írásaiban, mind a Biblia tanításaiban megtalálható a szexualitásról és a kapcsolatokról. Például mindkét forrás elismeri az egészséges kapcsolatok fontosságát, és azt a szerepet, amelyet a szexuális intimitás játszhat e kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában. Mindkettő elismeri azt is, hogy a szexualitás az emberi élet normális és természetes aspektusa, és hogy azt egy elkötelezett, monogám kapcsolat keretein belül kell élvezni.

 Freud nézetei és a Biblia tanításai között is jelentős különbségek vannak

Salamon az Énekek énekében – Freud a pszichoanalízisben beszél a szexről

Ugyanakkor Freud nézetei és a Biblia tanításai között is jelentős különbségek vannak e témákban. Freud elméletei gyakran a szexualitás és a kapcsolatok pszichológiai és biológiai aspektusaira összpontosítanak, míg a Biblia inkább erkölcsi és spirituális szempontból közelíti meg ezeket a kérdéseket. Freud elképzeléseit néha megengedőbbnek és a szexuális viselkedés különböző formáit elfogadónak is tekintik, míg a Biblia általában konzervatívabb megközelítést alkalmaz, és a házasságon belüli szexuális tisztaság és hűség fontosságát hangsúlyozza.

Változás – így vagy úgy

A szexuális intimitás számos különböző módon változhat és fejlődhet, ahogy a kapcsolatok a randizástól a házasságig és azon túl is fejlődhetnek. Íme néhány módja annak, hogy a szexuális intimitás hogyan változhat a kapcsolat különböző szakaszaiban:

Randi fázis:

A randevú fázisában a szexuális intimitás korlátozottabb lehet, és kevesebb fizikai érintkezéssel járhat. Ez gyakran a társadalmi normáknak és annak a vágynak köszönhető, hogy megismerjék egymást, mielőtt intimebb viselkedésbe bocsátkoznának. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy hamar átszakad a gát, és az első két randi után már ágynak dőlnek, és nem a COVID miatt. Azonban ez még nem intimitás. Ez a szó szoros értelmében “csak szex”.

Házasságkötéskor:

Ahogy egy pár a házasság felé halad, a szexuális intimitás egyre fontosabbá válhat. Ennek oka gyakran a két ember közötti érzelmi és spirituális kapcsolat elmélyülése, valamint az a vágy, hogy az elkötelezettséget és a szeretetet testi érintésen keresztül fejezzék ki.

Házasságban:

Ha egy pár összeházasodik, a szexuális intimitás a kapcsolat rendszeres és szerves részévé válhat. Ez a fizikai és érzelmi viselkedések szélesebb körét foglalhatja magában, és a két partner közötti kötelék megerősítésének egyik módjaként tekinthetünk rá.

Gyermekvállalás után:

Amikor egy párnak gyermeke születik, a szexuális intimitás átmenetileg megszakadhat az újszülött gondozásának igényei miatt. Fontos azonban, hogy a párok megtalálják a módját annak, hogy megőrizzék az intimitásukat és az egymással való kapcsolatukat, még akkor is, ha a szülői feladatok jelentős mennyiségű időt és energiát vesznek igénybe.

Évtizedes házasságban:

Ahogy egy pár kapcsolata idővel előrehalad, a szexuális intimitás számos különböző módon változhat és fejlődhet. Lehet, hogy rutinszerűvé és megszokottá válik, vagy lehet, hogy kalandosabbá és spontánabbá válik, a pár preferenciáitól és igényeitől függően. Az egészséges és kielégítő szexuális kapcsolat fenntartása érdekében fontos, hogy a párok továbbra is kommunikáljanak egymással, és nyitottak legyenek új dolgok kipróbálására.

Összességében a szexuális intimitás a kapcsolatok fontos aspektusa, amely idővel változhat és fejlődhet. Fontos, hogy a párok nyíltak és őszinték legyenek egymással igényeikről és vágyaikról, és hajlandóak legyenek alkalmazkodni és változtatni a kapcsolatuk előrehaladtával.

Hogyan lehet megmenteni a szexuális intimitást a házasságban?

Az egészséges és kielégítő szexuális kapcsolat fenntartása a házasságon belül kihívást jelenthet, különösen hosszú távon. Íme néhány tipp, amely segíthet abban, hogy a szexuális intimitás túlélje és virágozzon a házasságban:

Kommunikáljanak nyíltan és őszintén: Fontos, hogy a párok kommunikáljanak egymással a szexuális intimitással kapcsolatos igényeikről és vágyaikról. Ez segíthet abban, hogy mindkét partner elégedettnek és teljesnek érezze magát a kapcsolaton belül.

Fenntartani az érzelmi és fizikai intimitást: A szexuális intimitás gyakran szorosan kapcsolódik az érzelmi és fizikai intimitáshoz. Azzal, hogy időt szakítanak az olyan nem szexuális jellegű tevékenységekre, mint az ölelés, a kézenfogás és az egymással való beszélgetés, a párok segíthetnek fenntartani az erős érzelmi kapcsolatot, és növelhetik az egészséges szexuális kapcsolat valószínűségét.

Szánjatok időt egymásra: Könnyen előfordulhat, hogy a zsúfolt időbeosztás és a mindennapi élet követelményei a szexuális intimitás útjába állnak. A pároknak törekedniük kell arra, hogy külön időt szánjanak egymásra, és prioritásként kezeljék a kapcsolatukat.

Fedezz fel új dolgokat: Az új dolgok kipróbálása együtt segíthet frissen és izgalmasan tartani a szexuális intimitást. Ez magában foglalhatja új pozíciók kipróbálását, új technikák bevezetését vagy új fantáziák felfedezését.

Szükség esetén forduljon külső segítséghez: Ha egy párnak jelentős nehézségei vannak a szexuális kapcsolatukkal kapcsolatban, hasznos lehet, ha terapeuta vagy más mentális egészségügyi szakember segítségét kérik. Ezek a szakemberek útmutatást és támogatást nyújthatnak, hogy segítsenek a pároknak feldolgozni problémáikat és javítani szexuális intimitásukat.

Összességében a házasságon belüli szexuális intimitás fenntartása mindkét partnertől erőfeszítést és elkötelezettséget igényel. A párok a nyílt és őszinte kommunikációval, az érzelmi és fizikai intimitás fenntartásával, az egymásra fordított idővel és az új dolgok kipróbálására való nyitottsággal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szexuális kapcsolatuk hosszú távon erős és teljes értékű maradjon.

Salamon a szexről énekel

Salamon éneke a szerelem és a szexuális intimitás költői ünneplése egy elkötelezett, monogám kapcsolat keretében. A mű erősen stilizált és metaforikus nyelven íródott, és a szerelem, a vágy, valamint a házasságon belüli testi és érzelmi kapcsolat fontosságának témáit járja körül. Íme egy részlet a versből:

1Az Énekek Éneke Salamontól.

2Csókoljon engem szája csókjával!
Hisz szerelmed bornál is édesebb!

3Keneteid illata kellemes,
neved kiöntött olaj,
ezért szeretnek téged a lányok!

4Vonj engem magad után, siessünk
keneteid illata után!
Vezess, ó király, a kamrádba,
vigadjunk és örvendezzünk veled,
magasztaljuk szerelmedet, amely bornál is édesebb!
Méltán szeretnek téged!

(Az énekek éneke 1,3-4, Káldi-Neovulgáta)

Ez a részlet a szerelem és a szexuális intimitás erőteljes és átalakító természetéről beszél egy elkötelezett kapcsolat keretein belül, és ünnepli az örömöt és a gyönyört, amelyet ezek az élmények okozhatnak. A Salamon éneke gazdag és összetett költemény, amely egyedülálló és mélyen keresztény szemléletet nyújt a házasságon belüli szexuális intimitás szépségéről és fontosságáról.

Négy konkrét módszer a házasságon belüli szex megőrzésére:

  1. A házasságon belüli szexuális intimitás Isten ajándéka: A Biblia azt tanítja, hogy a házasságon belüli szexuális intimitás Isten ajándéka, és arra való, hogy mindkét partner élvezze. A férj és a feleség számára ez egy módja annak, hogy kifejezzék egymás iránti szeretetüket és elkötelezettségüket, és hogy megerősítsék a köztük lévő köteléket.
  2. A kommunikáció a kulcs: Az egészséges és kielégítő szexuális kapcsolat fenntartása érdekében fontos, hogy a párok nyíltan és őszintén kommunikáljanak egymással igényeikről és vágyaikról. Ez magában foglalja az olyan kérdések megbeszélését, mint a szexuális tevékenység gyakorisága, a preferenciák és a határok.
  3. Normális, hogy a szexuális vágy idővel változik: A szexuális vágy és a szexuális aktivitás gyakorisága idővel változik, különösen, ha a párok a mindennapi élet kihívásaival és a szülői feladatokkal küzdenek. Fontos, hogy a párok megértőek és rugalmasak legyenek egymással, és nyitottak legyenek arra, hogy megtalálják az alkalmazkodás és az egészséges szexuális kapcsolat fenntartásának módjait.
  4. Ne feledje, hogy a szexuális intimitás csak egy aspektusa az egészséges kapcsolatnak: Bár a szexuális intimitás fontos része a házasságnak, nem ez az egyetlen aspektusa. Fontos, hogy a párok az érzelmi és fizikai intimitás fenntartására összpontosítsanak, és összességében prioritásként kezeljék a kapcsolatukat, hogy erős és tartós köteléket építsenek.