Esküvői szertartás
a koronavírus járvány idején

“…hűséges házastársad leszek – holtomig, holtodig el nem hagylak: sem egészségben, sem betegségben; sem örömödben sem bánatodban…”

Ezt az ígéretet teszitek egymásnak az esküvő során. Most, hogy egy vírus szedi az áldozatait, és az egészségünk forog kockán, amikor bezártságban vészeljük át, egymásra utalva ezt az időszakot, és közben sokak munkahelye és jövedelme kerül veszélybe – különösen értékessé, a mindennapokban megélhetővé válik ez az eskü.

Ha most álltok egymással szembe, és mondjátok ki ezeket a szavakat, nem csupán a keresztény hagyományok által előírt esküszöveget ismétlitek az eskető lelkész után, hanem a nagyon is átélhető valóságot öntitek szavakba. A koronaesküvő így valóban megkoronázza az ígéretet, amelyet tesztek. Szeretettel várjuk az érdeklődéseteket egyházi esküvői szertartással kapcsolatban!

Kérdések és Válaszok

az esküvői szertartással kapcsolatban a koronavírus járvány miatti korlátozások idején

Esküvői szertartás - megtartható?

Az Ökumenikus Egyház által celebrált esküvői szertartás (esketés) a 2011. évi CCVI. törvény alapján vallási közösség szertartása. A járványügyi korlátozás 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete értelmében nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, azaz a szertartás megtartható. A 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet ezt megerősíti.

Hol tartható esküvői szertartás?

Minden olyan helyszínen, amely alkalmas a közösségi távolságtartás szabályainak betartására. Ennek értelmében az egy háztartásban élők lehetnek egymás közvetlen közelében, és az egyes ilyen kiscsoportok között min. 1,5 métere távolságot kell tartani. Javasoljuk a szabadtéri helyszíneket, a kápolnák előtti tereket, erdei helyszínt, vízparti helyszíneket.

Hány fő vehet részt?

Mivel a vallási közösségek szertartása nem minősül rendezvénynek, ezért ezt az Ökumenikus Egyház egyháztanácsa szabályozza, Az Ökumenikus Egyház 2020/V/04/01 számú határozata alapján nincs korlátozva a létszám, azonban be kell tudni tartani a közösségi távolságtartás szabályait. Tehát ésszerűen egy általános esküvői létszám lehetséges.

Fotós, filmes részt vehet?

Az Ökumenikus Egyház 2020/V/04/01 számú határozata alapján az esküvői szertartásokon közreműködő hivatásos személyek jelenléte engedélyezett (pl. fotográfus), azonban számukra a teljes időtartam alatt a maszk viselése kötelező, valamint figyelembe kell venniük a védőtávolság megtartását.

Agapé - szeretetlakoma

Az esküvői szertartás részeként az agapé (“szeretetlakoma”) megtartható, amennyiben a helyszín erre megfelelő. Az ételt  7 napnál nem régebbi negatív COVID-19 teszttel rendelkező vendéglátóipari szolgáltatótól kell beszerezni. Az ételeket több helyen kell kínálni. A kínálásban kizárólag a vendéglátóipari szolgáltató vehet részt.

Anykönyvvezetővel közösen

Az Ökumenikus Egyház lelkésze a területileg illetékes anyakönyvvezetővel közös szertartásban is esket. Ebben az esetben polgári- és egyházi házasságkötés is zajlik. Az anyakönyvvezető törvényben előírt szertartásával indul az esketés, ezt követi az egyházi fogadalomtétel. Így az esketés államilag is hivatalos.

Kell-e maszkot viselni?

Érkezéskor és távozáskor, azaz amikor közel lehetünk egymáshoz, igen, kell. Amikor elkezdődik a szertartás, akkor ajánlott, de mivel megvan a kötelező védőtávolság, nem kötelező. A házasulandó feleknek nem kötelező. Az eskető lelkész a szertartás során nem hord maszkot, előtte és utána igen.

Lakodalom tartható?

A zenés-táncos lakodalom eddig sem volt az egyházi szertartás része, és a járvány alatt sem az. A jelenlegi rendeletek alapján azonban lakodalmat lehets tartani. Éő zene szólhat a szertartáson és a szeretetlakomán egyaránt.

COVID-19 teszt

Az Ökumenikus Egyház lelkészei minden esküvői szertartást megelőzően (1-3 nappal) koronavírus tesztet végeztetnek, és kizárólag negatív eredményű teszttel rendelkező lelkész esket. A házasulandó pár részéről nem kötelező, de ajánlott az ugyanilyen COVID-19 gyorsteszt elvégzése.

Jogszabályi háttér

korlátozó rendeletek kivonata és magyarázat

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

4. § (1) A 3. § szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a (2) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

5. § Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

6. § (1) Az 5. §-ban meghatározott rendelkezések alól a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel

(4) Ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő.

(5) Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében – a (4) bekezdés alkalmazásával – elegendő egy kérelmet benyújtani.

(6) A kérelemben fel kell tüntetni a beutazás (2) bekezdés szerinti célját, meg kell nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt, meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell

a) – ha az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges – a beutazás (2) bekezdés szerinti célját igazoló irat másolatát,

7. § 

(3) Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,

a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt az (5) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében.

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000408.KOR&txtreferer=00000001.txt

Magyarázat

Külföldi hozzátartozók az országba kérelmet kell benyújtsanak, amelyhez csatolniuk kell az esküvő tényét igazoló okiratot.

Az esküvő tényét igazoló okiratot az Ökumenikus Egyház a vonatkozó egyháztanácsi határozat értelmében kiállít kérés esetén.

A belépési méltányossági kérelmet az ORFK erre rendelt elektronikus ügyintézési felületén kell benyújtani.

Amennyiben az ORFK megadja a belépési engedélyt, úgy 2 db PCR tesztet kell minden belépővel végeztetni, és ezek alapján lehet a karantént elhagyni. Ha nincs teszt, 14 napos kötelező karantén után lehet szabadon mozogni.

Az Ökumenikus Egyház az esküvőt igazoló okiratban tud közreműködni, a többi lépést a méltányossági belépési kérelemhez a kérelmezőnek (vagy képviselőjének) kell végezni.

Magyar párok esetén, akik külföldön élnek és onnan érkeznek, nem kell a belépéshez engedély, azonban a 14 napos karantén elhagyásához 2 db PCR tesztet kell végeztetniük.

IGAZOLÁS MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEMHEZ

beutazásra korlátozás alá eső országból

Belépés feltételei

magyar és nem magyar állampolgároknak

forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/teljes-belso-hataron-visszaallitja-kormany-hatarellenorzest-szeptember-elsejetol

Magyar állampolgárok és családtagjaik belépése

A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ha a vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját, a belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerülnek 14 napra. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.

 

Nem magyar állampolgárok belépése

A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, családi eseményeken – házasságkötés, keresztelő, temetés – való részvétel, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel esetén. A kérelem elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja törvényes képviselő vagy meghatalmazott is – írták.

Igazolás kiállításának menete

A fenti szabályok alapján az Ökumenikus Egyház kiállítja a méltányossági kérelemhez az igazolást, hogy a belépő személy esküvőre érkezik. Ehhez a lenti űrlap kitöltése szükséges. Az űrlap kitöltése után az Egyház felveszi a kapcsolatot az esemény szervezőjével és az esemény körülményeinek vizsgálatát követően kiállítja az igazolást az esküvő tényéről. Az igazolással a méltányossági kérelmet beadhatja a kérelmező a https://ugyintezes.police.hu/web/guest/ugyinditas-ellenorzes?caseid=636f7669642d3032 oldalon az ORFK felé. Az igazolást az Egyház megtagadhatja, amennyiben az esküvő ténye nem ellenőrizhető vagy az űrlap hamis/téves adatokat tartalmaz.

Kérelmező adatai

A kérelmező a méltányosságot kérő személy.


Esemény

Az utazás célját jelentő esemény és a kérelmező kapcsolata, mint indok a méltányosságra

A kérelmező kapcsolata, mint indok a belépésre

Utazással kapcsolatos adatok

A kérelmező utazásával kapcsolatos információk


Adatkezelés

Ezalapján biztosan beléphet?

Nem. A kérelmhez csatolt igazolás célja, hogy segítse a kérelmezőt azt igazolni, hogy valóban méltányos kéréssel fordul a hatóság felé. A hatóság dönti el, hogy a felmentést bármely szabály alól megadja vagy sem. 

Adatkezelési tájékoztató

 • Az adatokat az Ökumenikus Egyház serverén tároljuk
 • jogalap: szerződéses kötelezettség és törvényi előírás.
 • Formája: digitális
 • Tartama: jogszabály által meghatározott (de legfeljebb a járvány elleni védekezés végéig)
 • Adatok kategóriája: Lásd weboldal, űrlap
 • Érintettek: Mo-ra belépni kívánó személyek és liturgikus szolgáltatást igénybe vevő személyek

Vonatkozó adatvédelmi szabályok

 • Európai Uniós állampolgárok esetén
  • GDPR
 • Amerikai Egyesült Államokban élők esetén
  • CCPA