Esküvői szertartás
a koronavírus járvány idején

“…hűséges házastársad leszek – holtomig, holtodig el nem hagylak: sem egészségben, sem betegségben; sem örömödben sem bánatodban…”

Ezt az ígéretet teszitek egymásnak az esküvő során. Most, hogy egy vírus szedi az áldozatait, és az egészségünk forog kockán, amikor bezártságban vészeljük át, egymásra utalva ezt az időszakot, és közben sokak munkahelye és jövedelme kerül veszélybe – különösen értékessé, a mindennapokban megélhetővé válik ez az eskü.

Ha most álltok egymással szembe, és mondjátok ki ezeket a szavakat, nem csupán a keresztény hagyományok által előírt esküszöveget ismétlitek az eskető lelkész után, hanem a nagyon is átélhető valóságot öntitek szavakba. A koronaesküvő így valóban megkoronázza az ígéretet, amelyet tesztek. Szeretettel várjuk az érdeklődéseteket egyházi esküvői szertartással kapcsolatban!

Kérdések és Válaszok

az esküvői szertartással kapcsolatban a koronavírus járvány miatti korlátozások idején

Esküvői szertartás - megtartható?

Az Ökumenikus Egyház által celebrált esküvői szertartás (esketés) a 2011. évi CCVI. törvény alapján vallási közösség szertartása. A járványügyi korlátozás 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete értelmében nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, azaz a szertartás megtartható. A 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet ezt megerősíti.

Hol tartható esküvői szertartás?

Minden olyan helyszínen, amely alkalmas a közösségi távolságtartás szabályainak betartására. Ennek értelmében az egy háztartásban élők lehetnek egymás közvetlen közelében, és az egyes ilyen kiscsoportok között min. 1,5 métere távolságot kell tartani. Javasoljuk a szabadtéri helyszíneket, a kápolnák előtti tereket, erdei helyszínt, vízparti helyszíneket.

Hány fő vehet részt?

Mivel a vallási közösségek szertartása nem minősül rendezvénynek, ezért ezt az Ökumenikus Egyház egyháztanácsa szabályozza, Az Ökumenikus Egyház 2020/V/04/01 számú határozata alapján nincs korlátozva a létszám, azonban be kell tudni tartani a közösségi távolságtartás szabályait. Tehát ésszerűen egy általános esküvői létszám lehetséges.

Fotós, filmes részt vehet?

Az Ökumenikus Egyház 2020/V/04/01 számú határozata alapján az esküvői szertartásokon közreműködő hivatásos személyek jelenléte engedélyezett (pl. fotográfus), azonban számukra a teljes időtartam alatt a maszk viselése kötelező, valamint figyelembe kell venniük a védőtávolság megtartását.

Agapé - szeretetlakoma

Az esküvői szertartás részeként az agapé (“szeretetlakoma”) megtartható, amennyiben a helyszín erre megfelelő. Az ételt  7 napnál nem régebbi negatív COVID-19 teszttel rendelkező vendéglátóipari szolgáltatótól kell beszerezni. Az ételeket több helyen kell kínálni. A kínálásban kizárólag a vendéglátóipari szolgáltató vehet részt.

Anykönyvvezetővel közösen

Az Ökumenikus Egyház lelkésze a területileg illetékes anyakönyvvezetővel közös szertartásban is esket. Ebben az esetben polgári- és egyházi házasságkötés is zajlik. Az anyakönyvvezető törvényben előírt szertartásával indul az esketés, ezt követi az egyházi fogadalomtétel. Így az esketés államilag is hivatalos.

Kell-e maszkot viselni?

Érkezéskor és távozáskor, azaz amikor közel lehetünk egymáshoz, igen, kell. Amikor elkezdődik a szertartás, akkor ajánlott, de mivel megvan a kötelező védőtávolság, nem kötelező. A házasulandó feleknek nem kötelező. Az eskető lelkész a szertartás során nem hord maszkot, előtte és utána igen.

Lakodalom tartható?

A zenés-táncos lakodalom eddig sem volt az egyházi szertartás része, és a járvány alatt sem az. A jelenlegi rendeletek alapján így ez egyelőre nem lehetséges. A lakodalom helyett tartsatok bulit az első házassági évfordulón. Azonban élő zene szólhat a szertartáson és a szeretetlakomán egyaránt.

COVID-19 teszt

Az Ökumenikus Egyház lelkészei minden esküvői szertartást megelőzően (1-3 nappal) koronavírus tesztet végeztetnek, és kizárólag negatív eredményű teszttel rendelkező lelkész esket. A házasulandó pár részéről nem kötelező, de ajánlott az ugyanilyen COVID-19 gyorsteszt elvégzése.

Jogszabályi háttér

korlátozó rendeletek kivonatai

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
u) a hitéleti tevékenység

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

6. § (1) A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
(2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

Az Ökumenikus Egyház 2020/V/04/01 számú határozata

I. (1) A rendszeres istentiszteletek bármely helyszínen megtarthatóak létszámkorlátozás nélkül, amennyiben a vonatkozó rendeletek értelmében a védőtávolság biztosítható.

II. (1) Az esküvői szertartások az istentiszteleti rend jelen határozat I./(1)-(2) pontjainak megfelelően megtarthatóak.