A kapcsolatok egyik fő pillére a szeretetnyelv. Ha szeretünk másokat, akkor ezen keresztül a szeretetünket sikeresen kommunikálhatjuk, és ezen a szereteten keresztül a kapcsolatunk Jézus Krisztusban erős alapokra fog épülni.

A szeretetnyelveket sokféle kapcsolatban beszélik. Van külön testvéri szeretet, görögül storge, Isten szeretete, vagyis agapé, és a házastársi szeretetet, aminek a görög megfelelője az erósz.
Az erószi szeretetnyelv, a férj és a feleség szerelme. Aki képes szeretni, annak van szeretetnyelve, hisz Isten maga a szeretet.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (János 3:16).

Ha hiszünk Jézusban, akkor Isten szeretetét közvetítjük a nyelven keresztül. Ha a szeretet nyelvén beszélünk, akkor az egyet jelent azzal, hogy engedjük, hogy Isten munkálkodjon bennünk.

„Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet” (1János 4:15-18). Mert a szeretetnyelveken keresztül Isten szavát közvetítjük.

A szeretetnyelveknek sok sajátos módja van, de most a hat alap szeretetnyelvről fogunk beszélni, amik pedig a következők:

szeretetnyelvek, szeretetnyelv, házasság, szeretet

Lelki támogatás

Egy romantikus kapcsolatban a szeretetnek a lelki támogatás az alapja.

Ahogy azt tudjuk, hogy szükségünk van szeretetnyelvekre, úgy azt is tudjuk, hogy Isten ezekben testesül meg. A férj és a feleség szeretetnyelvében, hisz Isten szeret minket. És miért szeret minket? Mert az ő természete maga a feltétel nélküli szeretet. Isten a szeretetét az emberen keresztül, először Ádámban adta át, mikor megteremtette.

„Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket.” (1 János 4: 19).

Például, ha valaki szereti Istent, de nem úgy tulajdon testvérét, akkor nem szeretheti teljes odaadással Istent, hisz nem engedi neki, hogy benne munkálkodjon. Akkor mégis hogyan tudna szeretni mást? Ha lelkileg támogatjuk élettársunkat, akkor a szeretet magja is folyamatosan nőni fog a szívünkben.

„Mint gondos építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel megvetettem az alapot, de más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából épít-e. Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül. De akinek műve elhamvad, az kárt vall. Maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz által.” (1 Korinthus 3: 10 – 15)

1: Elismerő szavak szeretetnyelve

Ez a szeretetnyelv a szavak pozitív erejéről szól. Minden ember azt szeretné, ha lenne a világban valaki, aki szereti őt. Ezt az érzést legjobban úgy tudjuk átadni a partnerünknek, hogy éreztetjük vele törődésünket, elmondjuk neki, hogy szeretjük. Ezek pozitív, erőteljes mondatok, amelyek elmélyítik a kapcsolatot. A pozitív szavak és válaszok tesznek minket erőssé.

„… ezt mondta Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal! Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett, a fia miatt. De Isten azt mondta Ábrahámnak: Ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni.” (1Mózes 21:10- 12).

Ekkor Ábrahám pozitív választ ad Sárának, hiába nem értett vele egyet. Elfogadta.

2: Az együtt töltött idő szeretetnyelve

A minőségi együtt töltött idő elengedhetetlen egy jó kapcsolat fenntartásához. A közösen eltöltött időnek saját, meghatározhatatlan értéke van. A házasélet kezdeti szakaszában a párok sülve-főve együtt vannak, minden idejüket egymásnak szentelik. Néhány hét, esetleg hónap után az érzés azonban tovaszáll, de a minőségi együtt töltött idő ezek után is elengedhetetlen. Az igaz szerelem nem jön magától, dolgozni kell érte, és meg kell próbálni minél több, minőségi időt együtt tölteni.

„Ezért Ráhelt szerette meg Jákób, és ezt mondta: Szolgálok neked hét esztendeig a kisebbik leányodért, Ráhelért.” (Teremtés: 29:18).

szeretetnyelvek, szeretetnyelv, házasság, szeretet

3: A szívesség szeretetnyelve

A cselekedetek szeretetnyelve összefügg azzal, hogy mit teszünk meg párunkért. Amikor párunk segít nekünk a kötelezettségeinkben, az szívmelengető érzés. Azt jelenti, hogy kapcsolatunk gyökerei mélyre nyúltak és szerteágazóak. Akkor amikor párunk beteg, főzzünk neki, menjünk el helyette a boltba, vigyázzunk a gyerekekre. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy csökkentsük a terheit, ezen cselekedetekkel pedig erősítjük kapcsolatunkat.

4: Az ajándék szeretetnyelve

Az ajándék a szeretet kikristályosodása, hiszen amikor ajándékot adunk élettársunknak, akkor egyúttal feltárjuk rejtett érzelmeinket is. Az ajándékozással titkon azt is üzenhetjük, hogy nem vagyunk éhesek a gazdagságára. Az üdvösség is ajándék, és nem kifejezetten a jó cselekedeteink miatt kaptuk.

„hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.” (Ef 2:7-8).

5: Testi érintés szeretetnyelve

A hatodik szeretetnyelv az érintés. A fizikai kontaktus a házasélet egy vonzó és élvezetes eseménye. A szerelmesek közti fizikális kapocs a kereszténységben Isten áldása, de a feltétele a házastársi viszony. A házastársak a testi szerelmet a kereszténységben tisztelettel élvezhetik.

„Ezentúl Ráchellel is együtt élt. Őt jobban szerette, mint Leát. Így még további hét éven át szolgált neki.” (Teremtés 29:30)