{

Legyetek egyek!

10Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.

Pál apostol első levele a korintusiakhoz

Hitéleti és vallásközösségi akciócsoport

A járványügyi helyzetre való tekintettel az Ökumenikus Egyház létrehozta a Hitéleti és vallásközösségi akciócsoportját, amellyel a korlátozások alatt is szolgálja a magyar állampolgárok hitéleti és vallási tevékenységét, összhangban a 2011. évi CCVI. törvény (Eht.) rendelkezéseivel.

Az Ökumenikus Egyház mozgó lelkészi szolgálatot lát el az ország területén, különös tekintettel azokra a hitéleti tevékenységekre, amelyek a Családvédelmi Akciótervvel összhangban állnak, azaz a családalapítás, a gyermekvállalás vagy az idősek gondozása körében merülnek fel. Így lelkészeink szükség esetén az esketéseket, kereszteléseket, végtisztesség megadását felekezeti hovatartozástól függetlenül elvégzik az arra alkalmas helyszíneken bárhol az országban, szigorúan betartva az aktuálisan érvényben lévő járványügyi rendelkezéseket és ajánlásokat. A karanténban lévők számára videochat szolgálatot tartunk fent.

Az akciócsoportban résztvevő tagjai az Egyháznak rendszeres koronavírus szűrésen vesznek részt, és minden óvintézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fertőzést és annak továbbadását elkerüljék. Az istentiszteleti rendet, valamint az egyes szertartások rendjét is ennek megfelelően alakítják át.

Mozgó lelkész szolgálat

Az Ökumenikus Egyház Hitéleti és vallásközösségi akciócsoportjának mozgó lelkész szolgálatát 24 órán keresztül hívhatják a +36 1 501 34 63 számon valamint a hva@keresztenyegyhaz.hu emailcímen.

Videochat lelkészi szolgálat

Ha segítségre van szüksége, hívja a Messenger applikáció segítségével lelkészünket: m.me/okumenikusegyhaz