2023-10-03 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből hálát adunk végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Magasztalunk Téged az élet felbecsülhetetlen ajándékáért és az új nap ígéretéért.

Kérünk, vezess és erősíts minket, ahogyan szembenézünk a nappal, és oltalmazd belénk a Te szeretetedet és együttérzésedet mindenki iránt.

Tarts minket mindig szem előtt a Te végtelen kegyelmed és irgalmasságod, átadva magunkat a Te isteni vezetésednek. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve azokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-10-02 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki kimeríthetetlen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet áldásáért és az új nap ígéretéért.

Vezess minket ma, Uram, adj erőt az élet kihívásaihoz, és segíts, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Tarts minket örökkévaló kegyelmedre és irgalmasságodra emlékezve, teljes mértékben bízva isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet tükrözzék, vigasztalást hozva és reményt ébresztve azokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-10-01 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mélyen köszönjük Neked végtelen szeretetedet, irgalmadat és könyörületedet. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és az új nap reménységéért.

Kérünk, vezess minket, adj erőt a mai naphoz, és segíts, hogy tetteinkkel sugározzuk szeretetedet és együttérzésedet.

Tarts minket emlékezetünkben végtelen kegyelmedre és irgalmadra, miközben bízunk isteni gondviselésedben. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigaszt és reményt adva mindenkinek, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-30 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mélységes hálánkat fejezzük ki végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületedért. Felemeljük nevedet az élet ajándékáért és ennek az új napnak a kivirágzásáért.

Vezess minket, Uram, adj erőt, hogy szembenézzünk a nap megpróbáltatásaival, és tölts el minket szereteteddel és könyörületességeddel.

Segíts, hogy mindig emlékezzünk szüntelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben bízunk isteni vezetésedben. Szavaink, gondolataink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigasztaljanak és ébresszenek reményt azokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-29 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Magasztalunk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak az ígéretéért.

Adj nekünk útmutatást és erőt, hogy szembenézhessünk a mai nap kihívásaival, és segíts, hogy cselekedeteinkben megmutathassuk szeretetedet és könyörületességedet.

Tarts minket mindig szem előtt örökkévaló kegyelmed és irgalmasságod, és bízzunk teljesen isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet visszhangozzák, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve azokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-28 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat fejezzük ki szüntelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Magasztalunk Téged az élet ajándékáért és az új nap hajnaláért.

Adj nekünk útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk a mai megpróbáltatásokkal, és oltsd belénk a Te szeretetedet és könyörületedet minden cselekedetünkben.

Tarts meg minket örökkévaló kegyelmed és irgalmasságod tudatában, miközben a Te isteni vezetésedre támaszkodunk. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigaszt és reményt adva mindenkinek, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-27 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mélységes hálánkat fejezzük ki a Te örökké tartó szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet drága ajándékáért és az új nap ígéretéért.

Kérlek, Uram, vezess minket ma, adj erőt, hogy legyőzzük, bármi is jöjjön az utunkba, és segíts, hogy minden cselekedetünkben megtestesítsük szeretetedet és könyörületedet.

Tarts minket örökkévaló kegyelmedre és irgalmasságodra emlékezve, miközben teljesen bízunk isteni vezetésedben. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigaszt és reményt adva mindenkinek, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-26 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálát adunk kimeríthetetlen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet áldásáért és ennek az új napnak a frissességéért.

Adj nekünk útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk a mai nap akadályaival, és inspirálj minket arra, hogy szeretetedet és együttérzésedet sugározzuk minden cselekedetünkben.

Tartsd szem előtt örökkévaló kegyelmedet és irgalmasságodat, miközben bízunk isteni gondviselésedben. Szavaink, tetteink és gondolataink visszhangozzák szeretetedet, vigaszt hozva és reményt ébresztve azokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-25 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat adjuk át végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet drága ajándékáért és az új nap ígéretéért.

Kérünk, vezess és erősíts minket, amikor szembenézünk a mai nap kihívásaival, és inspirálj minket arra, hogy minden cselekedetünkben mutassuk meg szeretetedet és együttérzésedet.

Emlékeztess minket folyamatosan örökkévaló kegyelmedre és irgalmasságodra, és segíts, hogy bízzunk isteni vezetésedben. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigaszt és reményt adva azoknak, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-09-24 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Magasztalunk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a frissességéért.

Vezess és adj nekünk útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk ezzel a nappal, és segíts, hogy mindenben, amit teszünk, kiterjesszük szeretetedet és együttérzésedet.

Emlékeztess minket állandóan örökkévaló kegyelmedre és irgalmasságodra, és éleszd újra a bizalmunkat isteni vezetésedben. Add, hogy szavaink, tetteink és gondolataink a Te szeretetedet tükrözzék, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve a körülöttünk élőkben. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.