2023-12-21 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálát adunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Elismerünk Téged az élet áldásáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Vezess és erősíts minket a mai napon, segíts minket, hogy minden cselekedetedben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Emlékeztess minket állandóan végtelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben bízunk isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-20 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat fejezzük ki végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a kezdetéért.

Adj nekünk útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk a mai nap kihívásaival, és segíts, hogy mindenben, amire vállalkozunk, a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Emlékeztess minket szüntelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében alázatosan imádkozunk. Ámen.

2023-12-19 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Adj nekünk útmutatást és erőt a mai útra, segíts, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Tarts minket folyamatosan emlékeztess végtelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Add, hogy szavaink, gondolataink és tetteink sugározzák szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt gyújtva mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-18 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből köszönetet mondunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet felbecsülhetetlen ajándékáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Vezess és erősíts minket a mai nap feladataihoz, és segíts, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és könyörületedet tükrözzük.

Tarts minket folyamatosan tudatában szüntelen kegyelmednek és irgalmasságodnak, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigasztalást hozva és reményt ébresztve mindazokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-17 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mélységes hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Ünnepelünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Vezess és erősíts minket a mai nap kihívásain való átkelésben, és tedd lehetővé, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Tarts minket folyamatosan emlékeztess végtelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben bízunk isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigaszt hozva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-16 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet értékes ajándékáért és az új nap ígéretéért.

Vezess és erősíts minket a mai napon, segíts, hogy cselekedeteinkben a Te szeretetedet és könyörületedet tükrözzük.

Tarts minket mindig tudatában szüntelen kegyelmednek és irgalmasságodnak, miközben a Te isteni vezetésedre hagyatkozunk. Gondolataink, szavaink és tetteink hirdessék szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-15 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, őszinte hálát adunk mérhetetlen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és a reményért, amelyet a mai nap nyújt.

Kérünk, vezess és erősíts minket, miközben a mai nap akadályain navigálunk, és inspirálj minket arra, hogy mindenben, amit teszünk, a Te szeretetedet és együttérzésedet mutassuk ki.

Emlékeztess minket rendíthetetlen kegyelmedre és irgalmadra, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-14 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak az ígéretéért.

Vezess és erősíts minket, hogy szembenézzünk a mai nap kihívásaival, és arra ösztönözz minket, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Segíts, hogy mindig emlékezzünk szüntelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben isteni vezetésedre hagyatkozunk. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink közvetítsék szeretetedet, vigasztalást hozva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-13 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálával ismerjük el határtalan szeretetedet, irgalmadat és könyörületedet. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Adj nekünk útmutatást és erőt a mai útra, és segíts, hogy minden törekvésünkben a Te szeretetedet és könyörületedet tükrözzük.

Tarts minket állandóan tudatában a Te tartós kegyelmednek és irgalmasságodnak, miközben bízunk a Te isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet testesítsék meg, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-12-12 napi ima

Drága Mennyei Atyánk, mély hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet áldott ajándékáért és az új nap ígéretéért.

Adj útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk a mai nap kihívásaival, és segíts, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Segíts, hogy mindig emlékezzünk szüntelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben isteni bölcsességedre hagyatkozunk. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigaszt hozva és reményt ébresztve mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.