2023-06-09 napi ima

Mennyei Atyánk, szívünket elárasztja a hála határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és ezért az új napért, amelyet átölelhetünk.

Uram, adj nekünk útmutatást és erőt, ahogyan nekivágunk az előttünk álló napnak. Segíts, hogy szeretetet és együttérzést tudjunk tanúsítani mindenki iránt, akivel találkozunk.

Legyünk folyamatosan tudatában örökkévaló kegyelmednek és megtartó jelenlétednek életünkben, bízva isteni irányításodban. Gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel hadd osszuk meg szeretetedet, melegséget és reményt adva mindenkinek. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-08 napi ima

Dicsőséges Atyánk, hálásan elismerjük határtalan szeretetedet, könyörületedet és irgalmasságodat. Dicsérünk Téged az élet leheletéért és a lehetőségekért, amelyeket ez a nap hozhat.

Uram, add meg nekünk vezetésedet és erődet, hogy megbirkózhassunk a nap kihívásaival. Bátoríts minket, hogy a szeretetre és az együttérzésre törekedjünk, és sugározzuk a Te jóságodat minden ember felé, akivel találkozunk.

Emlékeztess minket örökkévaló kegyelmedre és rendíthetetlen jelenlétedre életünkben, bízva isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és cselekedeteink a Te szeretetedet példázzák, így inspirálva a körülöttünk élő embereket. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-07 napi ima

Mennyei Atyánk, hálát adunk végtelen szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és egy új nap kezdetéért.

Uram, adj nekünk vezetést és erőt a mai napon. Segíts, hogy másokkal való kapcsolatainkban szeretetet és együttérzést tudjunk közvetíteni.

Legyünk mindig tudatában a Te tartós kegyelmednek és vigasztaló jelenlétednek, és bízzunk isteni vezetésedben. Gondolataink, szavaink és cselekedeteink által engedd, hogy szeretetedet sugározzuk és kegyelmedet kiterjesszük a körülöttünk élőkre. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-06 napi ima

Mennyei Atyánk, szívből hálát adunk határtalan szeretetedért, könyörületedért és irgalmadért. Dicsérünk Téged az élet csodájáért és az új nap kibontakozásáért.

Uram, miközben szembenézünk a mai nap kihívásaival, áraszd ránk útmutatásodat és erődet. Segíts, hogy szeretetet és együttérzést tudjunk nyújtani mindenkinek, akivel találkozunk.

Alázatos szívvel emlékezünk örök kegyelmedre és rendíthetetlen jelenlétedre életünkben, bízva tökéletes vezetésedben. Gondolataink, szavaink és cselekedeteink tükrözzék szeretetedet, és táplálják a reményt mindenkiben, aki körülöttünk van. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-05 napi ima

Szerető Atyánk, köszönjük mérhetetlen szeretetedet, irgalmadat és könyörületedet. Örülünk az élet ajándékának és az új nap kibontakozásának.

Miközben elindulunk ezen a napon, Uram, adj nekünk útmutatást és erőt. Segíts, hogy minden egyes emberrel, akivel találkozunk, szeretettel és együttérzéssel fordulhassunk.

Hadd legyünk mindig tudatában állandó jelenlétednek és kegyelmednek, bízva isteni vezetésedben minden körülmények között. Gondolataink, szavaink és tetteink tükrözzék szeretetedet, és hozzanak melegséget mások szívébe. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-04 napi ima

Mennyei Atyánk, hálával ismerjük el határtalan szeretetedet, irgalmadat és könyörületedet. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és az új nap hajnaláért.

Uram, adj nekünk útmutatást és erőt az előttünk álló napra. Teremtsd meg szívünkben a szeretet és az együttérzés képességét a körülöttünk élőkkel.

Tartsd szem előtt örökkévaló kegyelmedet és védelmező jelenlétedet, miközben alázatosan bízunk isteni vezetésedben. Gondolataink, szavaink és cselekedeteink szolgáljanak a Te szeretetedről való bizonyságtételként, reményt és vigasztalást hozva másoknak. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-03 napi ima

Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk téged az élet értékes ajándékáért és egy vadonatúj nap ígéretéért.

Miközben szembenézünk a mai nap kihívásaival, Uram, adj nekünk útmutatást és erőt. Segíts, hogy szeretetet és együttérzést tudjunk megosztani mindenkivel, akivel találkozunk.

Legyünk mindig tudatában örök kegyelmednek és életünkben való állandó jelenlétednek, és minden döntésünkben bölcsességedre támaszkodjunk. Gondolataink, szavaink és cselekedeteink által engedd, hogy szeretetedet és kegyelmedet sugározzuk mások felé. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-02 napi ima

Mennyei Atyánk, szívünk hálával telik meg határtalan szeretetedért, könyörületedért és irgalmadért. Dicsérünk Téged az élet áldásáért és egy újabb nap ajándékáért.

Uram, vezess és erősíts minket, amikor ma kihívásokkal nézünk szembe. Segíts, hogy szeretetet és kedvességet sugározzunk mindenki felé, akivel találkozunk.

Emlékeztess minket örökkévaló kegyelmedre és mellénk szegezett figyelő jelenlétedre, bízva a Te vezetésedben minden helyzetben. Gondolataink, tetteink és szavaink tükrözzék isteni szeretetedet, és ébresszenek reményt mások szívében. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-06-01 napi ima

Mennyei Atyánk, szívünket elárasztja a hála szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Dicsérünk Téged az élet ajándékáért és az új nap szépségéért.

Uram, vezess és erősíts minket, amikor szembenézünk a mai nap kihívásaival. Oltalmazd belénk a képességet, hogy szeressünk és együttérzőek legyünk mindenkivel, akivel találkozunk.

Legyünk mindig tudatában állandó kegyelmednek és védelmező jelenlétednek életünkben, bízva isteni vezetésedben. Engedd, hogy gondolataink, szavaink és tetteink által megoszthassuk szeretetedet és gyengéd irgalmasságodat másokkal. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

2023-05-31 napi ima

Kegyelmes Atyánk, mélységes hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Szívünk hálát énekel az élet csodájáért és az új nap ígéretéért.

Urunk, a Te vezetésedet és erődet kérjük az előttünk álló úton. Tápláld bennünk a szerető és együttérző lelkületet mindazok iránt, akikkel találkozunk.

Engedd, hogy mindig szem előtt tartsuk a Te állandó kegyelmedet és mindenütt jelenlévő vezetésedet, bölcsességedben és gondoskodásodban bízva. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink közvetítsék szeretetedet és együttérzésedet azok felé, akiknek életét érintjük. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.