Drága Mennyei Atyánk, szívből jövő hálánkat fejezzük ki határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet ajándékáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Adj nekünk útmutatást és erőt a mai útra, segíts, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Tarts minket folyamatosan emlékeztess végtelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Add, hogy szavaink, gondolataink és tetteink sugározzák szeretetedet, vigaszt nyújtva és reményt gyújtva mindenkiben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.