Drága Mennyei Atyánk, mély hálát adunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Elismerünk Téged az élet áldásáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Vezess és erősíts minket a mai napon, segíts minket, hogy minden cselekedetedben a Te szeretetedet és együttérzésedet tükrözzük.

Emlékeztess minket állandóan végtelen kegyelmedre és irgalmasságodra, miközben bízunk isteni vezetésedben. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigaszt nyújtva és reményt ébresztve mindenben, akivel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.