Drága Mennyei Atyánk, szívből köszönetet mondunk határtalan szeretetedért, irgalmadért és könyörületességedért. Tisztelünk Téged az élet felbecsülhetetlen ajándékáért és ennek az új napnak a hajnaláért.

Vezess és erősíts minket a mai nap feladataihoz, és segíts, hogy minden cselekedetünkben a Te szeretetedet és könyörületedet tükrözzük.

Tarts minket folyamatosan tudatában szüntelen kegyelmednek és irgalmasságodnak, miközben isteni bölcsességedre támaszkodunk. Add, hogy gondolataink, szavaink és tetteink a Te szeretetedet sugározzák, vigasztalást hozva és reményt ébresztve mindazokban, akikkel találkozunk. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.