Mennyei Atyánk, szívből hálát adunk határtalan szeretetedért, könyörületedért és irgalmadért. Dicsérünk Téged az élet csodájáért és az új nap kibontakozásáért.

Uram, miközben szembenézünk a mai nap kihívásaival, áraszd ránk útmutatásodat és erődet. Segíts, hogy szeretetet és együttérzést tudjunk nyújtani mindenkinek, akivel találkozunk.

Alázatos szívvel emlékezünk örök kegyelmedre és rendíthetetlen jelenlétedre életünkben, bízva tökéletes vezetésedben. Gondolataink, szavaink és cselekedeteink tükrözzék szeretetedet, és táplálják a reményt mindenkiben, aki körülöttünk van. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.