A szeretet összetett és sokrétű érzelem, és sokféleképpen lehet megérteni és kifejezni a kapcsolatokban. Ebben a cikkben három különböző koncepciót fogunk megvizsgálni, amelyek betekintést adnak a szeretet természetébe, és abba, hogyan ápolhatjuk azt a kapcsolatainkban. Segítőink egy apostol, egy lelkész és egy pszichológus, a három forrásunk pedig: Pál apostol korinthusiakhoz írt első levele, a Chapman-féle öt szeretetnyelv és Fromm “A szeretet művészete”. Ha ezeket együttesen vizsgáljuk, mélyebben megérthetjük arról, hogy mi a szeretet, és hogyan ápolhatjuk azt a kapcsolatainkban.

“A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, 5nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 6nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. 7mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 8A szeretet nem szűnik meg soha.

1 Kor 13,4-8 (Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás)

Gary Chapman amerikai lelkész, író és előadó, aki leginkább az Öt szeretetnyelv koncepciójáról ismert. Chapman az ötletet “Az 5 szeretetnyelv: A tartós szerelem titka” című könyvében mutatta be, amely népszerű és elismert forrássá vált a kommunikációjukat javítani és kapcsolataikat erősíteni kívánó párok számára. Chapman további könyveket is írt a párkapcsolatokról és a személyes fejlődésről, és előadóként és tanácsadóként nemzetközi szinten elismert.

Chapman öt különböző módot határoz meg, ahogyan az emberek kifejezik és megtapasztalják a szeretetet: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Chapman szerint mindenkinek van egy elsődleges szeretetnyelve, és ha megértjük és beszéljük a partnerünk szeretetnyelvét, az segíthet a kommunikáció javításában és a kapcsolat erősítésében.

Míg Pál apostol levelében a szeretet természetének leírását találjuk, addig az Öt szeretetnyelv egy keretrendszer annak megértéséhez, hogy az emberek hogyan fejezik ki és élik meg a szeretetet a kapcsolataikban.

A két fogalom áthidalásának egyik módja, ha megvizsgáljuk, hogy az 1Korinthus 13:4-8-ban leírt szeretet jellemzői hogyan alkalmazhatók az Öt szeretetnyelvre. Például:

1. A szeretet türelmes

Ez alkalmazható a megerősítő szavak szeretetnyelvére, mivel azt jelenti, hogy türelmesnek és megértőnek kell lennünk, amikor a partnerünk nem képes szavakkal kifejezni a szeretetét, vagy amikor időre és térre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a gondolatait és érzéseit.

2. A szeretet jóságos

Ez alkalmazható a szolgálatkész cselekedetek szeretetnyelvére, mivel azt jelenti, hogy tettekkel mutatunk kedvességet és figyelmet, például házimunkát végzünk, vagy elintézzük a házimunkát, hogy segítsünk megkönnyíteni a partnerünk terheit.

3. A szeretet nem féltékeny (irigykedik)

Ez alkalmazható az ajándékok szeretetnyelvére, mivel azt jelenti, hogy nem irigykedünk vagy neheztelünk, amikor a partnerünk megajándékoz másokat, hanem ehelyett elismerésünket és hálánkat fejezzük ki a kapott ajándékokért.

4. A szeretet nem kérkedik (dicsekszik)

Ez alkalmazható a fizikai érintés szeretetnyelvére, mivel azt jelenti, hogy a fizikai érintést nem arra használja, hogy a partnerével felvágjon vagy uralkodjon rajta, hanem inkább arra, hogy tisztelettudóan és konszenzusos módon kifejezze a szeretet és a törődést.

5. A szeretet nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója

Ez alkalmazható a minőségi idő szeretetnyelvére is, mivel ez azt jelenti, hogy időt szánunk a partnerünkre, prioritásként kezeljük az igényeit és szükségleteit, és ott vagyunk mellette, amikor támogatásra és útmutatásra van szüksége.

Hogyan lesz művészet a korinthusi levélből és a szeretetnyelvekből?

Erich Fromm német származású szociálpszichológus, pszichoanalitikus és filozófus, aki a pszichológia, a szociológia és a politika területén végzett munkásságáról ismert. Leginkább “A szeretet művészete” című könyvéről ismert, amely a szeretet természetét és a kapcsolatokban való ápolásának módját tárgyalja.

Komoly hasonlóság Fromm és a korábbiak között a partner szükségleteinek és érzéseinek megértése és tiszteletben tartása fontosságának hangsúlyozása. Fromm “A szeretet művészete” című könyvében azt írja, hogy “a szeretet az aktív törődés annak életével és növekedésével, akit szeretünk”. Ez a gondolat hasonlít az Öt szeretetnyelv koncepciójához, mely szerint a partner szeretetnyelvének megértése és megszólaltatása javíthatja a kommunikációt és erősítheti a kapcsolatotokat. Hasonlóképpen, az 1 Korinthus 13:4-8-ból vett szakasz hangsúlyozza a türelmes, kedves és önzetlen szeretet fontosságát, ami segíthet támogató és gondoskodó környezetet teremteni egy kapcsolatban. Mindkét írás hangsúlyozza a személyes növekedés és fejlődés fontosságát a szeretetben. Fromm azt írja, hogy “a szeretet egy olyan akarati aktus, amely saját életünket mások élete felé irányítja”, míg az 1Korinthus 13:4-8 úgy írja le a szeretetet, mint ami mindig reménykedik.

Művészet és Kommunikáció

Fromm és Chapman közötti hasonlóság a kommunikáció szeretetben betöltött szerepének hangsúlyozása. Fromm “A szeretet művészete” című könyvében hangsúlyozza a hatékony kommunikáció fontosságát a kapcsolatokban, beleértve az aktív meghallgatás és az őszinte és nyílt önkifejezés képességét. Ez hasonlít az Öt szeretetnyelv gondolatához, amelyben a hatékony kommunikáció a kulcs a szeretet megértéséhez és olyan módon történő kifejezéséhez, amely rezonál a partnerrel.

Összességében, bár “A szeretet művészete” és az Öt szeretetnyelv kissé eltérő nézőpontból közelíti meg a szerelem témáját, mindkettő hangsúlyozza a partner szükségleteinek és érzéseinek megértésének és tiszteletben tartásának, a hatékony kommunikációnak, a kölcsönös tiszteletnek és támogatásnak, valamint a személyes növekedésnek és fejlődésnek a fontosságát a szerelemben:

Szükségletek

Mindkettő hangsúlyozza a partner szükségleteinek és érzéseinek megértésének és tiszteletben tartásának fontosságát. Fromm azt írja, hogy “a szeretet az aktív aggodalom annak élete és növekedése iránt, akit szeretünk”, míg Chapman Öt szeretetnyelv című műve azonosítja az emberek különböző módjait a szeretet kifejezésének és megélésének, és azt javasolja, hogy a partner szeretetnyelvének megértése és megszólaltatása javíthatja a kommunikációt és erősítheti a kapcsolatot.

Kommunikáció

Mindkettő a kommunikáció fontosságát hangsúlyozza a szerelemben. Fromm azt írja, hogy “a szeretet aktív aggodalom annak élete és növekedése iránt, akit szeretünk”, míg Chapman Öt szeretetnyelv című műve azonosítja a különböző módokat, amelyekkel az emberek kifejezik és megtapasztalják a szeretetet, és azt javasolja, hogy a partner szeretetnyelvének megértése és beszélése javíthatja a kommunikációt és erősítheti a kapcsolatot.

Támogatás

Mindkettő a kölcsönös tisztelet és támogatás fontosságát hangsúlyozza a szerelemben. Fromm azt írja, hogy “a szeretet egy olyan akarati aktus, amely a saját életünket mások élete felé irányítja”, míg Chapman Öt szeretetnyelv című műve azonosítja a különböző módokat, amelyekkel az emberek kifejezik és megtapasztalják a szeretetet, és azt javasolja, hogy a partner szeretetnyelvének megértése és kimondása javíthatja a kommunikációt és erősítheti a kapcsolatot.

Személyes növekedés

Mindkettő a személyes növekedés és fejlődés fontosságát hangsúlyozza a szerelemben. Fromm azt írja, hogy “a szeretet egy olyan akarati aktus, amely a saját életünket mások élete felé irányítja”, míg Chapman Öt szeretetnyelv című műve azonosítja az emberek különböző módozatait, amelyekkel a szeretetet kifejezik és megtapasztalják, és azt javasolja, hogy a partner szeretetnyelvének megértése és kimondása javíthatja a kommunikációt és erősítheti a kapcsolatot.

5 tanács a farizeusból lett apostol, a lelkész és a pszichológus gondolataiból:

  1. A partnered igényeinek és érzéseinek megértése és tiszteletben tartása elengedhetetlen az egészséges és szeretetteljes kapcsolathoz. Ez összhangban van az Öt szeretetnyelv gondolatával, amelyben a partner szeretetnyelvének megértése és megszólaltatása javíthatja a kommunikációt és erősítheti a kapcsolatot, valamint Fromm “A szeretet művészete” című koncepciójával, amely a másik szükségleteinek megértésének fontosságát hangsúlyozza. Összhangban van az 1 Korinthus 13:4-8-ban olvasható szöveggel is, amely a szeretetet türelemként, kedvességként és nem öncélúságként írja le.
  2. A kommunikáció kulcsfontosságú a szeretetben. Ez összhangban van az Öt szeretetnyelv gondolatával, amelyben a hatékony kommunikáció alapvető fontosságú a szeretet megértéséhez és kifejezéséhez olyan módon, hogy az rezonáljon a partnereddel. Összhangban van továbbá Frommnak a szeretet művészetéről szóló koncepciójával, amely a hatékony kommunikáció fontosságát hangsúlyozza, beleértve az aktív meghallgatás és az őszinte és nyílt kifejezés képességét.
  3. A szeretet magában foglalja a partner személyes növekedésének és fejlődésének támogatását és bátorítását. Ez összhangban van Fromm koncepciójával a szeretet művészetéről, amely hangsúlyozza a mások növekedésének és kibontakozásának segítésének fontosságát. Összhangban van az 1 Korinthus 13:4-8-ban olvasható szöveggel is, amely a szeretetet úgy írja le, mint ami mindig védelmez és mindig reménykedik.
  4. A szeretethez hozzátartozik, hogy türelmesnek és kedvesnek kell lenni, és nem szabad könnyen haragudni vagy haragot tartani. Ez összhangban van az 1Korinthus 13:4-8-ban olvasható szakaszhoz, amely a szeretetet úgy írja le, mint türelmes, kedves és nem könnyen haragvó, valamint mint a sérelmek feljegyzésének mellőzését.
  5. A szeretet magában foglalja a nyíltságot és az őszinteséget, valamint a bizalom kiépítését következetes és megbízható kommunikációval. Ez összhangban van az Öt szeretetnyelv gondolatával, amelyben a hatékony kommunikáció alapvető fontosságú a bizalom kiépítéséhez egy kapcsolatban. Összhangban van továbbá Fromm a szeretet művészetéről szóló koncepciójával, amely az őszinteség és a nyitottság fontosságát hangsúlyozza a kommunikációban. Összhangban van az 1 Korinthus 13:4-8-ban olvasható szöveggel is, amely a szeretetet úgy írja le, hogy az mindig bizalomra épül.